RAPORT BIOLOGA TERENOWEGO

Nasza firma od wielu lat przeprowadza w Przedsiębiorstwach  audyty Biologa Terenowego.
Mają one na celu inspekcję danego zakładu produkującego żywność pod kątem poprawności zabezpieczenia  w urządzenia  zwalczające organizmy szkodliwe.
Sprawdzana jest poprawność zainstalowanych urządzeń w zakładzie oraz czy spełniają swoją rolę w zwalczaniu szkodników.
Przeprowadzamy także wnikliwą analizę prowadzonej dokumentacji DDD, jej poprawności oraz procedur w działaniu takich systemów jak BRC,IFS,ISO,HACCP i innych.
Po zakończeniu audytu sporządzony zostaje przez nas Raport Biologa Terenowego w którym zawarta jest poprawność walidacji systemu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.
Takie audyty powinny być przeprowadzane przez przedsiębiorstwa przynajmniej 1 raz w roku.
Możemy wtedy  na bieżąco eliminować błędy zaistniałe w systemie DDD i wprowadzać działania naprawcze.
Zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej oferty.

Biolog Terenowy  Paweł Kwolek
Biolog Terenowy Maciej Derwich

OBJAWY BYTOWANIA SZKODNIKÓW W DREWNIE

O niechcianych lokatorach możemy dowiedzieć się obserwując dobrze nasz mebel czy fragment elementu z którego dochodzą niepokojące dźwięki. Jeżeli na drewnie zobaczymy otwory wylotowe, bądź wysypującą się z nich mączkę drzewną to mamy do czynienia ze szkodnikiem drewna. Mogą nas w tym upewnić odgłosy kołatania i drążenia dobiegające z drewnianych elementów. Możemy także rozłupać kawałek drewna z którego dobiegają odgłosy i przekonać się o bytowaniu w nim larw szkodników. Niestety wiąże się to z uszkodzeniem badanego elementu.

fumigacja 1FUMIGACJA (późn. łac. fumigatio - dymienie z łac. fumigatus od fumigare - dymić, kadzić) - zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancje te zwane są fumigantami.

proton ins szk 015HACCP
Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, HACCP (skrótowiec od ang. hazard analysis and critical control points) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

proton ins szk 031Firma „PROTON PLUS" pragnie przedstawić Państwu propozycję zabezpieczenia zakładu przed owadami. Chcielibyśmy przedstawić dość nowatorską metodę zwalczania owadów w zakładzie jaką jest zamgławianie termiczne.

proton ins szk 165Deratyzacja (odszczurzanie) - zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami..

proton ins szk 024Deodoryzacja - W nowoczesnej technice ochrony przed szkodliwymi owadami, stosuje się bardzo drobno rozpylone cząsteczki cieczy roboczej o średnicy kropli od 0,1 - 50 , czyli tak zwane mgły lub aerozole.

proton ins szk 019DEZYNSEKCJA
Dezynsekcja - tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

BANERKI 2018 33 0002 ptakiFirma PROTON PLUS świadczy także usługi, które są ściśle powiązane z wykorzystaniem działalności Desynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji i Fumigacji...

proton ins szk 161DEZYNFEKCJA
Dezynfekcja (odkażanie) - niszczenie w środowisku zewnętrznym (a także na powierzchni ciała) wegetatywnych form drobnoustrojów, głównie drobnoustrojów chorobotwórczych, w celu zapobieżenia zakażeniu.

BANERKI 2018 33 0007 budynkiFirma „PROTON PLUS" z siedzibą w Kaliszu pragnie przedstawić Państwu nową usługę która obowiązywać będzie od stycznia 2015 roku. W związku z licznymi zapytaniami wprowadzamy usługi sprzątania lokali mieszkalnych,balkonów,strychów oraz całych budynków. Sprzątania będzie miało charakter kompleksowy tj. wraz ze sprzątaniem będziemy przeprowadzać usługę dezynsekcji, dezynfekcji oraz deodoryzacji.

Go to top