proton ins szk 161DEZYNFEKCJA
Dezynfekcja (odkażanie) - niszczenie w środowisku zewnętrznym (a także na powierzchni ciała) wegetatywnych form drobnoustrojów, głównie drobnoustrojów chorobotwórczych, w celu zapobieżenia zakażeniu.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:

      • - drobnoustroju - gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
      • - środka dezynfekcyjnego - właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
      • - środowiska - temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne (wysoka temperatura, różne rodzaje promieniowania) i chemiczne.

Im dłuższy jest czas działania i stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności, co jest szczególnie ważne w dezynfekcji powietrza.