fumigacja 1FUMIGACJA (późn. łac. fumigatio - dymienie z łac. fumigatus od fumigare - dymić, kadzić) - zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancje te zwane są fumigantami.
FUMIGACJA to zabiegi związane ze zwalczaniem szkodników w obiektach i produktach metodą gazową z wykorzystaniem do tego celu wysokiej toksyczności preparatów w formie gazu. Tego rodzaju zabiegi charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością i szybkim efektem działania. Do najbardziej znanych preparatów należy BROMEK METYLU, który posiada wspaniałe właściwości przenikania przez fumigowany towar, a co za tym idzie dużą skuteczność zwalczania szkodników.
Równie skutecznymi fumigantami są FOSFOROWODORY, których działanie jest zbliżone do działana bromku metyku. Atrakcyjne są formy jakich fosforowodory wystepują (granulaty, pigułki, tabletki, tablice, pasy i inne). Zastosowanie właśnie tych fumigantów jest uzasadnione tam gdzie inne preparaty zawiodły i są zbyt słabe. Zwalczanie szkodników z wykorzystaniem tych preparatów przynosi prawie 100% skuteczność zabiegów. Firma nasza posiada wszystkie formy (formulacje) fosforowodorów, więc potrafimy idealnie dopasować preparat do warunków jakie zastaniemy u klienta.
Zachęcamy Państwa do wypróbowania tej metody w Waszej firmie a przekonacie się Państwo, że nie istnieje skuteczniejsza i szybsza metoda w walce ze szkodnikami żywności.

autor - mgr. inż. Marek Markiewicz
Zastosowanie fumigantów do dezynsekcji ma swoje wady i zalety. Podstawową wadą tego przedsięwzięcia jest to, że są silnymi truciznami dla ludzi i zwierząt. Przeprowadzenie fumigacji towaru wraz z badaniem laboratoryjnym pozostałości gazu w towarze jest operacją stosunkowo drogą i rozciągniętą w czasie. Do przeprowadzenia Fumigacji muszą być spełnione określone warunki i w związku z tym nie zawsze jest możliwe w zaplanowanym czasie i miejscu. Obiekt i towar przeznaczony do fumigacji muszą być odpowiednio przygotowane (Temperatura, wilgotność, rozmieszczenie, ustawienie, uszczelnienie, itp...).
Znaczne skrócenie czasu gazowania jest możliwe w przypadku zastosowania gazowania towaru pod obniżonym ciśnieniem. Następuje wtedy szybsza penetracja gazu w towarze i szybsze odwietrzenie (operacje wymuszone). Wiąże się to niestety z zainwestowaniem i wybudowaniem komory próżniowej. Spełnienie tych warunków w celu uzyskania skrócenia czasu fumigacji odnosi się tylko do bromku metylu. Może to mieć zastosowanie do gazowania stosunkowo niedużych partii towaru lub opakowań, które cyklicznie są przeznaczone do produkcji, np. zioła. Zaletą dezynsekcji gazowych jest bardzo duża skuteczność dzięki wnikaniu gazu tam gdzie nie może tego zrobić preparat opryskowy.

Zagrożenia, jakie istnieją przy wykonywanych fumigacjach są bardzo rozliczne. Przede wszystkim nie są obojętne dla otoczenia. Silne trucizny dla ludzi i zwierząt), bromek metylu niszczy aktywnie ozon w stratosferze, szczególnie w środkowej, a także w wysokiej warstwie. Jest on o wiele bardziej aktywny w tym względzie (30 - 60 razy) niż powszechnie znane freony.