RAPORT BIOLOGA TERENOWEGO

Nasza firma od wielu lat przeprowadza w Przedsiębiorstwach  audyty Biologa Terenowego.
Mają one na celu inspekcję danego zakładu produkującego żywność pod kątem poprawności zabezpieczenia  w urządzenia  zwalczające organizmy szkodliwe.
Sprawdzana jest poprawność zainstalowanych urządzeń w zakładzie oraz czy spełniają swoją rolę w zwalczaniu szkodników.
Przeprowadzamy także wnikliwą analizę prowadzonej dokumentacji DDD, jej poprawności oraz procedur w działaniu takich systemów jak BRC,IFS,ISO,HACCP i innych.
Po zakończeniu audytu sporządzony zostaje przez nas Raport Biologa Terenowego w którym zawarta jest poprawność walidacji systemu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.
Takie audyty powinny być przeprowadzane przez przedsiębiorstwa przynajmniej 1 raz w roku.
Możemy wtedy  na bieżąco eliminować błędy zaistniałe w systemie DDD i wprowadzać działania naprawcze.
Zapraszamy do skorzystania z naszej profesjonalnej oferty.

Biolog Terenowy  Paweł Kwolek
Biolog Terenowy Maciej Derwich