1. Wprowadzenie

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO, informujemy, że ProtonPlus.pl (zwany dalej „Serwis”) szanuje prawo użytkowników do prywatności i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ProtonPlus, z siedzibą: ul. Orzechowa 8, 62-800 Kalisz. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: info@protonplus.pl lub pod numer telefonu: +48601785772

3. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i służy celom związanym z funkcjonowaniem Serwisu, w tym analizie odwiedzin, marketingu oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

4. Narzędzia analityczne

Serwis wykorzystuje narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar aby zrozumieć sposób korzystania z serwisu przez użytkowników i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć śledzenie przez te narzędzia, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

5. Prawa użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

6. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

7. Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Pliki cookies służą do utrzymania sesji użytkownika, dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz do celów analitycznych i statystycznych.

8. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację treści tej strony.