Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Dlaczego warto zdecydować się na dezynsekcje?

W przedsiębiorstwach branży spożywczej, przetwórczej oraz podczas składowania towarów konsumpcyjnych, odgrywają bardzo ważną rolę. W większości przypadków są to działania, które maja wyniszczyć znajdujące się w obiekcie szkodniki. Jednak coraz częściej DEZYNSEKCJA przeprowadzana jest przez Państwa na zasadach działań profilaktyczno-zapobiegawczych. Takie postępowanie pozwala przeciwdziałać powstawaniu nowych ognisk bytowania owadów i co za tym idzie minimalizowania kosztów ich zwalczania. Dezynsekcja jest ważnym rozdziałem we wdrażaniu systemów HACCP i ISO w przedsiębiorstwie.

Istnieje kilka możliwości przeprowadzenia takich zabiegów w zależności od specyfiki działalności dezynfekowanego zakładu. Oczywiście jest, że w przypadku zakładów produkcyjnych o profilu spożywczym (mięsnym, piekarniczo-cukierniczym, gastronomicznym) sposób dokonania dezynsekcji będzie zgoła inny niż w przypadku zakładów produkujących tkaniny czy też elementy budowlane. Do zabiegów o szczególnej uwadze należą placówki żywienia zbiorowego , szkoły, przedszkola i inne, gdzie występuje duże ryzyko efektów ubocznych przeprowadzonej usługi. Nasza firma posiada jednak wieloletnie doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Posiadamy w swoich magazynach preparaty o bardzo różnym spektrum działania, które w sposób profesjonalny dopasujemy do warunków istniejących w Państwa firmie. Do naszych klientów zaliczamy firmy o bardzo różnej specyfice działalności takiej jak: hotele, restauracje, piekarnie, cukiernie, młyny wytwórnie pasz, wód ale i wiele innych.

Każda z tych firm i instytucji pragnie zaistnieć jak najlepiej w jednoczącej się Europie ze swoimi produktami i usługami. Pomagamy im służąc radą, pomysłem i dobrą profesjonalną usługą.

DEZYNSEKCJA OPRYSKOWA – mgr. inż. Marek Markiewicz
Produkcja, magazynowanie i przechowywanie żywności zarówno pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, cały czas narażona jest na niszczenie przez różne szkodniki -głównie roztocze, owady i gryzonie. Rośliny rosnące w polu jak i żywe zwierzęta bronią się przed szkodnikami, regeneruje uszkodzenia, kompensują straty. Przy niewielkiej liczbie występującego szkodnika mobilizuje on żywy organizm do szybszego metabolizmu. Natomiast przechowywana żywność zaatakowana przez szkodniki jest bezpowrotnie stracona lub obniżona jest jej wartość.

Szkodniki nie tylko niszczą produkty żywnościowe przez to, że je zjadają, ale również żyjąc w nich zanieczyszczają je (odchody, wylinki, trupy) i przez to straty są o wiele większe. Szacuje się, że w Polsce straty wyrządzane przez szkodniki sięgają około 3% przechowywanej żywności.

Szkodniki przechowywanej żywności są starsze niż historia człowieka. Jak się okazuje, miliony lat żyły one w pieczarach zwierząt robiących zapasy pożywienia na zimę lub porę suchą. Niektóre z nich występują w gniazdach ptaków i na pewno stąd się wywodzą. Niewątpliwie forma owadów i roztoczy żerujących w glebie i na jej powierzchni, gdzie ilość nasion i szczątków roślinnych jest ogromna, uczestniczyła i nadal uczestniczy w kształtowaniu się biocenozy pomieszczeń, gdzie przechowuje się żywność. Wszystkie one przystosowały się do życia w nowych, z wielu względów dogodniejszych warunków bytowania. Liczne szkodniki przedostają się do przechowalni wraz z towarem, plonem, opakowaniami.

Inne osiągnęły wyższy stopień adaptacji i w danym klimacie utrzymują się wyłącznie w magazynach i przechowalniach. Rozprzestrzeniają się wyłącznie wraz z transportem artykułów spożywczych. Trzecią część szkodników stanowią formy przywleczone wraz z transportem z krajów poza europejskich, ewentualnie z Europy Południowej. Mimo, że część z nich ginie w okresach niekorzystnych, mogą w poszczególnych magazynach i przechowalniach utrzymać się nawet przez kilka lat powodując poważne straty. Adaptując się do warunków w ogrzewanych magazynach i przechowalniach tworząc formy odporne, zdolne do namnażania. Nic więc dziwnego, że wśród szkodników żywności w pomieszczeniach, znaczny procent stanowią gatunki występujące na całym Świecie.

W związku z taką sytuacją człowiek zmuszony był wypowiedzieć walkę tym szkodnikom. Celem walki ze szkodnikami żywności jest redukcja do minimum strat przez nie powodowanych w czasie magazynowania i przechowywania. W okresie tym żywność chroniona jest różnymi metodami.

Jedną z nich jest chemiczna dezynsekcja opryskowa, która polega na potraktowaniu szkodliwych owadów określonymi skutecznie działającymi preparatami chemicznymi. Preparaty stosowane do dezynsekcji opryskowej pod względem przeznaczenia dzielą się na dwie grupy:
1 – preparaty do higieny sanitarnej
2 – preparaty do Ochrony Roślin

Działania firmy Proton Plus mają za zadanie zapewnienie jak najlepszej jakości zdrowotnej żywności (produktu), poprzez eliminację wszelkiego rodzaju szkodników.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz problem i chcesz pozbyć się go raz na zawsze? Zapraszamy do kontaktu.

Nasza firma to partner, na którym można polegać. Posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze zaawansowane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie DDD. Od 30 lat obsługujemy klientów w całej Polsce, zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych, dostarczając im profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Nie czekaj aż problem się pogorszy. Zadzwoń lub napisz, a my zaczniemy działać od razu.

Codziennie od

8:00 – 20:00