szczur wędrowny

SZCZUR WĘDROWNY

Szczur wędrowny (Rattus norvegicus), nazywany także szczurem brunatnym lub kanalizacyjnym, to jedno z najbardziej rozpowszechnionych i szkodliwych gatunków gryzoni na świecie. Jest blisko spokrewniony z szczurem śniadym (Rattus rattus). Jego obecność w ludzkim otoczeniu stanowi znaczne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i mienia. Warto bliżej przyjrzeć się temu szkodnikowi, aby zrozumieć, dlaczego walka z nim jest tak ważna.

Wygląd i występowanie Szczura wędrownego

Szczury wędrowne są stosunkowo dużymi gryzoniami, osiągającymi długość ciała od 20 do 28 centymetrów, a ogon może mieć nawet 20-25 centymetrów. Ich masa waha się zazwyczaj od 150 do 500 gramów, ale mogą osiągnąć nawet 1 kg. Sierść szczurów wędrownych jest brunatna lub szarobrunatna, a brzuch jest jaśniejszy.

Ten gatunek gryzonia jest kosmopolityczny i występuje na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Szczególnie dobrze radzi sobie w środowisku miejskim, zwłaszcza w kanalizacjach, piwnicach, magazynach i składowiskach. Są aktywne głównie w nocy i dobrze przystosowane do życia w podziemnych kanałach, dlatego często nazywane są „szczurami kanalizacyjnymi”.

Szkody wyrządzane przez Szczura Wędrownego

Obecność szczurów wędrownych jest związana z różnymi rodzajami szkód:

 1. Zdrowie Publiczne: Szczury wędrowne przenoszą wiele chorób zakaźnych, takich jak leptospiroza, tularemia czy kiła. Wydzieliny i odchody tych gryzoni mogą zanieczyszczać żywność i wodę, prowadząc do poważnych zatruć pokarmowych i infekcji.
 2. Niszczenie Mienia: Szczury wędrowne mają silne zęby, które pozwalają im gryźć różne materiały, w tym drewno, przewody elektryczne, plastik i materiały budowlane. Mogą uszkadzać budynki, samochody i sprzęt gospodarstwa domowego, co generuje koszty napraw.
 3. Szkody w Rolnictwie: W przypadku inwazji w terenach rolniczych, szczury mogą zniszczyć uprawy, magazyny zboża i uszkodzić maszyny rolnicze. To przekłada się na straty finansowe rolników.
 4. Zagrażanie Bioróżnorodności: Szczury wędrowne są agresywnymi konkurentami dla innych gatunków zwierząt, zarówno przyrodniczych, jak i hodowlanych. Ich obecność w ekosystemach naturalnych może prowadzić do dezorganizacji lokalnych populacji fauny.

Dlaczego Szczur Wędrowny jest niebezpieczny?

Szczury wędrowne są niebezpieczne z wielu powodów:

 • Rozprzestrzenianie Chorób: Stanowią potencjalne źródło wielu groźnych chorób zakaźnych, które mogą przenieść na ludzi, jak również na inne zwierzęta. Dlatego ich obecność wokół ludzkich siedzib jest niebezpieczna dla zdrowia publicznego.
 • Uszkodzenia Mienia: Ich zdolność do gryzienia i drążenia może prowadzić do poważnych uszkodzeń budynków i infrastruktury, co wiąże się z wysokimi kosztami napraw.
 • Zagrożenie Dla Żywności: Szczury wędrowne mogą zanieczyszczać zapasy żywności i materiały spożywcze, co naraża konsumentów na zagrożenie zdrowotne.
 • Gospodarczy Wpływ: Szkody w rolnictwie, przemyśle i usługach mogą prowadzić do znaczących strat finansowych.

Profesjonalne metody walki z Szczurem Wędrownym

Walka z szczurem wędrownym wymaga profesjonalnych metod, które są skuteczne i bezpieczne. Kilka z tych metod to:

 1. Zastosowanie Trutki: Profesjonalne firmy DDD używają trutek, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i obszarów. Trutki te są skuteczne i bezpieczne dla innych zwierząt i ludzi, gdy są stosowane prawidłowo.
 2. Pułapki: Pułapki mogą być skutecznym narzędziem w walce z szczurami, szczególnie w miejscach, gdzie trutki nie mogą być stosowane ze względów bezpieczeństwa.
 3. Usługi Sanitarno-Higieniczne: Profesjonalne firmy oferują usługi związane z poprawą higieny i warunków sanitarnych, które zmniejszają atrakcyjność danego obszaru dla szczurów.
 4. Zarządzanie Populacją: Profesjonaliści mogą opracować plan zarządzania populacją szczurów, który ma na celu ograniczenie ich obecności i minimalizację szkód.

Dlaczego wybrać naszą firmę w walce ze Szczurem Wędrownym?

Warto skorzystać z naszych usług w zwalczaniu szczura wędrownego z kilku powodów:

 1. Doświadczenie i Wiedza: Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu szkodników i jest dobrze wyposażona w wiedzę oraz narzędzia potrzebne do skutecznej walki z szczurami.
 2. Bezpieczeństwo: Stosujemy środki i techniki, które są bezpieczne dla ludzi, zwierząt domowych i środowiska.
 3. Dostosowanie do Potrzeb: Tworzymy indywidualne strategie zwalczania, dostosowane do konkretnych potrzeb i obszarów, zapewniając efektywność działań.
 4. Szybka Reakcja: Nasza firma działa szybko i skutecznie, aby zminimalizować straty i zagrożenie wynikające z obecności szczura wędrownego.
 5. Wsparcie i Monitorowanie: Zapewniamy ciągłe wsparcie i monitorujemy sytuację, aby upewnić się, że problem zostaje rozwiązany.

Walka z szczurem wędrownym jest niezwykle ważna, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Skorzystanie z profesjonalnych usług może znacząco ułatwić rozwiązanie tego problemu i minimalizację szkód. Dlatego warto zaufać naszej firmie, która ma doświadczenie, wiedzę i narzędzia, aby skutecznie zwalczać szkodniki.