Działamy według norm HACCP/GHP/GMP/IPM

Nasza firma kładzie nacisk na najwyższą jakość usług i produktów, dlatego też działamy zgodnie z zintegrowanymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Standardy, takie jak HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz IPM (Zarządzanie Szkodnikami w Integrated Pest Management), są fundamentem naszego podejścia do działalności.

Działając zgodnie z tymi standardami, zapewniamy naszym klientom pewność, że nasze usługi są realizowane na najwyższym poziomie jakościowym i z poszanowaniem bezpieczeństwa. Nasze podejście opiera się na przestrzeganiu najlepszych praktyk, ciągłym doskonaleniu procesów oraz trosce o zdrowie i dobro klientów.

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, HACCP (skrótowiec od ang. hazard analysis and critical control points) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

GMP, czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Wytwarzania), oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii. Od lat, skutecznie pomagamy firmom wdrażać standardy GMP. Zapewniają one wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. GMP ponadto daje pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Stosowanie standardów GMP zapewnia większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

GHP (ang. Good Hygienic Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna. Dotyczy działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.
W skład systemu wchodzą:

  • założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
  • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
  • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń
  • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
  • stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
  • szkolenie i higienę osobistą pracowników.

IPM – zintegrowane  metody  zwalczania  szkodników

System IPM polega na wspólnym wykorzystaniu i wdrożeniu wszystkich dostępnych metod skutecznego niszczenia szkodników jednocześnie bezpiecznych dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Oprócz zwalczania szkodników, równie ważnymi elementami programu IPM są – Identyfikacja szkodników, monitoring aktywności, podjęcie odpowiednich decyzji zwalczania, działania prewencyjne i interwencyjne w obiektach podlegających programowi, ocena skuteczności działań i ewentualne podjęcie odpowiednich korekt.  

Właściwy  monitoring,  to  monitoring  systematyczny  i  ciągły  bez  względu  na  wynik. Pomimo, iż monitoring nie wpływa bezpośrednio na wynik zwalczania szkodników, stanowi bardzo istotny element dający istotne wskazówki do podejmowania trafnych decyzji w doborze środków i metod zwalczania szkodników.

Harmonogram  czynności  związanych  z  obsługą  urządzeń  do  monitorowania  aktywności  szkodników jak i pomiary aktywności prowadzone w systematyczny sposób znacznie zwiększa skuteczności danego programu.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz problem i chcesz pozbyć się go raz na zawsze? Zapraszamy do kontaktu.

Nasza firma to partner, na którym można polegać. Posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze zaawansowane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie DDD. Od 30 lat obsługujemy klientów w całej Polsce, zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych, dostarczając im profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Nie czekaj aż problem się pogorszy. Zadzwoń lub napisz, a my zaczniemy działać od razu.

Codziennie od

8:00 – 20:00